SİYAD YÖNETİM KURULU VE KURULLAR

Yönetim Kurulu      

            Esin Küçüktepepınar – Başkan

            Müge Turan – Başkan Yardımcısı

            Şenay Aydemir- Genel Sekreter

            Burak Göral 

            Olkan Özyurt – Sayman

Yönetim Kurulu (Yedek)   

            Okan Arpaç

            Gökşen Aydemir

            Banu Bozdemir

            Bülent Vardar

            Aslı Selçuk

Denetleme Kurulu (Asil)    

            Nil Kural

            Necla Algan

            Erman Ata Uncu

Denetleme Kurulu (Yedek)

            Melis Behlil

            Senem Erdine

Disiplin Kurulu       

            Murat Erşahin

            Engin Ertan

            Övgü Gökçe

Üye Takip Kurulu   

            Kaan Karsan

            Cem Altınsaray

            Yeşim Burul

Kısa Film Kurulu    

            Banu Bozdemir

            Serdar Kökçeoğlu

            Senem Erdine

            Murat Tırpan

Belgesel Kurulu       

            Gökşen Aydemir

            Ali Ulvi Uyanık

            Ahmet Gürata

            Seray Genç